Ponašanje potrošača pri kupovini modnih proizvoda

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Mlađen Vićentić, 2/. dr Biljana Rabasović i 3/. dr Dragoslava Sredojević, dana 22.6.2018. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Andrić Aleksandre iz Lajkovca na temu: “Ponašanje potrošača pri kupovini modnih proizvoda

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 26.06.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Andrić Aleksandra iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs