Studenti master studija na stručnoj praksi

Studenti prve generacije master strukovnih studija Visoke poslovne škole strukovnih studija, njih sedmoro koji su nezaposleni, trenutno obavljaju stručnu praksu u nekoliko javnih institucija, javnih preduzeća i privatnih firmi.

Šestonedeljnu praksu će završiti do kraja ove sedmice, pa smo iskoristili priliku da sa dve naše studentkinje, koje su pre mastera diplomirale na osnovnim studijama, razgovaramo o iskustvima sa stručne obuke i koliko su im stečena teorijska znanja dobijena na VIPOS-u u tome pomogla.

Tina Krndija, koja je osnovne studije, na smeru Poslovne informatike, završila 2017. godine,  stručnu praksu obavlja u JP “Kolubara” za upravljanje hidrosistemom “Stubo-Rovni”, na ekonomsko-finansijskoj poziciji.

“Odabir ove pozicije je drugačiji od poslovne informatike, ali ja sam želela da naučim i bolje razumem ovu oblast koja je zastupljena dosta na VIPOS-u. Na početku prakse nisam imala neka zaduženja osim da se upoznajem sa programima koji se koriste u računovodstvu. Kasnije, kako je praksa odmicala, ljudi u ovom JP pomagali su meni, a tako sam i ja njima svojim informatičkim znanjem. Imala sam zaduženja da im napravim tabele za proveru obračuna plata, kao i sređivanje vordovih dokumenata. Takođe sam računala podatke potrebne za bilanse i vršila njihovu kontrolu. Shvatila sam da za rad u računovodstvu je potrebno znanje iz više poslova kao što je pravo i drugi poslovi kojima se preduzeće bavi. Uz to, objašnjen mi je i postupak rebalansa budžeta JP, a naučila sam da koristim i neke programe kao što su RINO i ABSoft”, kaže Tina, dodajući da je njeno informatičko znanje, stečeno na VIPOS-u, bilo itekako dovoljno za obavljanje stručne prakse.

Što se tiče Ivane, koja je kao i njena koleginica prošle godine diplomirala na modulu Poslovna informatika i odmah nakon toga upisala master studije, ona stručnu praksu obavlja u privatnoj trgovini računarima i softverom “PROFIS-C”.

“Sama sam pronašla ovu firmu i škola je sa njom zaključila novi ugovor o saradnji. U suštini, to sam uradila zbog potrebe firme da joj napravim veb sajt i bavim se tim delom oko njegovog uređivanja i predstavljanja preduzeća na internetu, uz pronalaženje rešenja da se to uradi što kvalitetnije. Radim u okviru CMS sistema WordPress, a po potrebi dodajem dodatni CSS i PHP kod. Nakon završetka konačne verzije veb sajta, treba da pronađem hosting i domen koji će poslodavac da zakupi kako bi se sajt postavio na internet. Na praksi uglavnom upotrebljavam znanje stečeno na osnovnim studijama na predmetu Veb dizajn, ali potrebno je da se dodatno snalazim pomoću interneta, a u toku master studija naučila sam da rešavam probleme i dobila motivaciju da radim samostalno”, objašnjava Ivana.

Tina Krndija i Ivana Kastratović ističu da im je želja da tokom master studija urade još sličnih projekata, a da se nakon diplomiranja zaposle u IT sektoru, odnosno, bave poslom u vezi sa veb tehnologijama.