Prijava kolokvijuma i ispita u Oktobarskom ispitnom roku

Oktobarski ispitni rok počinje 10.09.2018. i traje do 22.09.2018.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 06.09.2018.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).