Raspored nadoknade Stručne prakse 1 – PEK

TERMINI NADOKNADE PREDISPITNIH AKTIVNOSTI IZ STRUČNE PRAKSE 1

U periodu od 30.08. do 06.09.2018. godine biće održana nadoknada predispitnih aktivnosti iz Stručne prakse 1:

 1. Vežbe u virtuelnom preduzeću:
 2. a) Osnivanje privrednog društva – dr Momčilo Vasiljević/Nenad Mihailović

– 03.09.2018. godine od 15 časova, Slušaonica 10;

 1. b) Poslovna komunikacija – mr Sanja Radovanović

– 04.09.2018. godine od 14 časova, Slušaonica 10;

 1. v) Praktična primena znanja iz Osnova računovodstva – mr Jelica Božanić

– 30.08.2018. godine od 16 časova, Nastavnička kancelarija;

 1. g) Praktična primena znanja iz Menadžmenta – mr Branko Matić

– 04.09.2018. godine od 15 časova, Nastavnička kancelarija;

 1. d) Praktična primena znanja iz Marketinga – Nikola Stojanović, MA

– 03.09.2018. godine od 16 časova, Slušaonica 10.

 1. Seminari
 2. a) Fiskalna politika Republike Srbije u periodu 2018-2020. godina, dr Slobodan Ilić

– 06.09.2018. godine od 16 časova, Slušaonica 10;

 1. b) Sistemi upravljanja privrednim društvima, dr Slobodan Nenadović

                – 05.09.2018. godine od 15 časova, Slušaonica 10; 

 1. v) Izrada stručnih radova, mr Andrija Tošić
  – 05.09.2018. godine od 16 časova, Slušaonica 22.

Koordinator  Praktične strukovne nastave:

dr Momčilo Vasiljević