Prijava kolokvijuma i ispita u oktobarskom ispitnom roku

Oktobarski ispitni rok počinje 17.09.2018. i traje do 29.09.2018.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 13.09.2018.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.