Načini plaćanja školarine

Studenti prve godine master strukovnih studija mogu izmiriti školarinu za šk. 2020/2021. godinu na sledeći način:

  1. Uplatom celokupnog iznosa školarine.
  2. Uplatom iznosa iznosa školarine u dve, tri, četiri ili šest rata.
  3. Uplatom iznosa školarine u više rata, tako što će student uplatiti deo školarine do 15. januara 2021. godine, a preostali iznos putem administrativne zabrane na zaradu studenta ili roditelja studenta u 10 rata. (Ovaj način plaćanja moguć je ukoliko je student ili roditelj zaposlen u državnoj firmi ili firmi u kojoj ima redovna primanja).
  4. Uplatom iznosa školarine u  više rata, tako što će student uplatiti deo školarine do 15. januara 2021. godine  i deponovati 10 čekova koji će biti realizovani u periodu do 30. novembra 2021. godine. 

Za sve dodatne informacije obratiti se računovodstvu Škole na telefon 014/224-735, lokal 106 ili Svetlani Krstić 063/1121042.