Načini plaćanja školarine

 

Studenti prve godine master strukovnih studija imaju mogućnost da izmire školarinu za školsku 2019/20 godinu na sledeći način:

 1. Uplatom celokupnog iznosa od 78.000,00 dinara.
 2. Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u dve jednake rate i to:
  • prve rate od 10-15.01.2020. god.,
  • druge rate 10-15.07.2020.god.
 3. Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u tri jednake rate i to:
  • prve rate 10-15.01.2020. god,
  • druge rate 10-15.05.2020. god
  • treće rate 10-15.09.2020. god.
 4. Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u četiri rate i to:
  • prve rate 10-15.01.2020. god,
  • druge rate 10-15.04.2020. god
  • treće rate 10-15.07.2020. god
  • četvrte rate 10-15.10.2020. god.
 5. Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u šest rata i to:
  • prve rate 10-15.01.2020. god,
  • druge rate 10-15.03.2020. god
  • treće rate 10-15.05.2020. god
  • četvrte rate 10-15.07.2020. god.
  • pete rate 10-15.09.2020.god
  • šeste rate 10-15.11.2020.god.
 6. Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u više rata, tako što će student uplatiti 18.000,00 dinara u periodu od 10.-15.01.2020. godine, a preostali iznos školarine od 60.000,00 dinara putem administrativne zabrane na zaradu studenta ili roditelja studenta (10 rata po 6000 dinara).  (Ovaj način plaćanja moguć je ukoliko je student ili roditelj zaposlen u državnoj firmi ili firmi u kojoj ima redovna primanja).
 7. Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u  više rata, tako što će student uplatiti  28.000,00 dinara u periodu od 10.-15.01.2020. godine  i deponovati 10 čekova koji će biti realizovani u periodu od 28.02.2020.-30.11.2020. godine. Prilikom upisa i zaključenja ugovora deponent čekova MORA biti prisutan.

 NAPOMENE:

 1. Za sve dodatne informacije obratiti se računovodstvu Škole na telefon 014/224-735, lokal 106 ili Svetlani Krstić 063/1121042.
 1. Ukoliko se studenti odluče za plaćanje školarine preko administrativne zabrane, NEOPHODNO je da dođu u računovodstvo Škole radi preuzimanja obrazaca odmah nakon objavljivanja rezultata prijemnog ispita. Na dan upisa STUDENT ILI RODITELj STUDENTA donosi popunjene i overene obrasce iz firme i zaključuje ugovor.
 1. Kandidati će uplate školarina vršiti u poslovnim bankama, sa OBAVEZNIM POZIVOM NA BROJ: BROJ INDEKSA (npr.1111/17).

 

Računovodstvo VIPOS-a