Carinjenje robe

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Dragoslava Sredojević, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. dr Đorđe Pavlović, dana 20.9.2018. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Gavrilović Jovane iz Lajkovca na temu: “Carinjenje robe

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.09.2018. godine sa početkom u 17:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gavrilović Jovana iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs