Konačna rang lista u prvom upisnom roku

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO

24.09.2018. godine 

 

Komisija za sprovođenje upisa studenata na master strukovne studije za školsku 2018/19.  godinu, na osnovu odredaba člana 100. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS” br.88/2017. i br.27/2018.) i čl. 9 Pravilnika o master strukovnim studijama br. 648/3 od 26.10.2017. (prečišćen tekst) utvrdila je i objavila

 

KONAČNU RANG – LISTU PRVOG UPISNOG ROKA ŠK. 2018/19. GODINE svih kandidata za upis na master strukovne studije sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima

 

R. br. Prezime i ime Prosečna ocena Ukupan broj poena
             1. Savić (Velimir) Miloš 9,63 96,3
             2. Lučić (Miroslav) Danijela 9,55 95,5
             3. Radojević (Dragan) Ivana 9,44 94,4
             4. Simić (Milan) Milica 9,15 91,5
             5. Vasić (Miloš) Dragana 9,07 90,7
             6. Ristić (Vladan) Kristina 8,96 89,6
             7. Bogićević (Milan) Dalibor 8,90 89
             8. Brkić (Vladimir) Jovana 8,88 88,8
             9. Bogosavljević (Radisav) Đorđe 8,78 87,8
         10. Ilić (Srboljub) Anđela 8,26 82,6
         11. Horvat (Rajko) Miloš 8,20 82
         12. Minić (Milorad) Jasmina 8,11 81,1
         13. Đukić (Zoran) Nada 7,93 79,3
         14. Srdić (Milivoj) Marija 7,92 79,2
         15. Polovina (Nikola) Bogdana 7,56 75,6
         16. Jovanović (Milomir) Aleksandra 7,40 74
         17. Đuđić (Dane) Marija 7,29 72,9
         18. Jović (Jovica) Ružica 7,23 72,3
         19. Andrić (Zoran) Jovana 6,86 68,6

 

Kandidati koji su ispunili uslove za upis, mogu se upisati od 24. do 28. septembra 2018. godine u terminu od 1000 – 1500 časova.

Predsednik Komisije za upis

mr Vesna Marković