VIPOS – Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA)

Obrazovanje odraslih je sastavni deo sveukupnog sistema obrazovanja i celoživotnog učenja u Republici Srbiji. Rešenjima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja VIPOS je stekao status javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) za izvođenje šest programa neformalnog obrazovanja odraslih, a polaznici mogu biti i lica sa posebnim potrebama.

Sertifikati i Uverenja koje polaznici stiču posle uspešno završene obuke imaju status javne isprave,  priznati su od države, i što je, takođe vrlo važno, poslodavci više ne mogu po slobodnoj proceni da vrednuju, priznaju ili ne priznaju ovakve isprave.

VIPOS - Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA)

Predavači su doktori i magistri nauka, nastavnici jezika i veština koji rade u visokom obrazovanju i imaju kompetencije za rad sa odraslima, a u izvođenje programa uključeni su andragog i pedagog koji poseduju odgovarajuće licence za rad.

Akreditovani programi:

Cenovnik programa možete pogledati na sledećem linku: CENOVNIK

Kontakt za sve informacije o programu:

  • Telefon za informacije 014/224-735

Po uspešno završenim programima obuka, VIPOS polaznicima izdaje odgovarajuće javne isprave i to:

  • Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija ili
  • Potvrda o savladanom programu.