Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću „Irkom“ d.o.o. Kosjerić

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Milivoje Stanković i 3/. dr Dragoslava Sredojević, dana 24.9.2018. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Nikolić Mirjane iz Valjeva na temu: “Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću „Irkom“ d.o.o. Kosjerić

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.09.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Nikolić Mirjana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1448/1
Datum: 24.09.2018.
Valjevo