Ispitni rok Oktobar 3 – akreditovani programi

 

Oktobarski III ispitni rok počinje 08.10.2018. i traje do 17.10.2018.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do 06.10.2018Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa (plaćanje se odnosi i na studente koji studiraju na teret budžeta). Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).