Uloga i značaj Evropske banke za obnovu i razvoj za tržišni način privređivanja u Srbiji

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Dragoslava Sredojević i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 3.10.2018. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Isailović Sanje iz Stublenice na temu: “Uloga i značaj Evropske banke za obnovu i razvoj za tržišni način privređivanja u Srbiji

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.10.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Isailović Sanja iz Stublenice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs