Studentski krediti – konkurs 2018/19.

Budžetski studenti koji su upisali prvu godinu studija, a konkurišu prvi put za studentski kredit treba da predaju sledeća dokumenta:
  • Komplet popunjenih obrazaca –brošura sa obrascima se kupuje u Prosvetnom pregledu, Beograd, ul. Dečanska br 6/III i sadrži:
    • prijavu, obrazac uverenja o upisanom zimskom semestru, obrazac uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period 01. januar-30.jun 2018. (dobija se u Opštini mesta iz koga je student) i ugovor.
  • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.
Korisnici studentskog kredita koji su upisali drugu ili treću godinu studija na teret budžeta, a konkurišu za kredit u šk. 2018/19. god, treba da predaju sledeća dokumenta:
  • Obrazac 1a (Obrazac za nastavak kredita se nalazi u studentskoj službi.)
  • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice od 01. januara do 30. juna 2018. godine
    • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.
Studenti dokumenta predaju u Studentsku službu do 31. oktobra 2018. godine.Detaljno o konkursu na: http://www.mpn.gov.rs/prosveta/ucenicki-studenstski-standard-i-investicije/