Prijava kolokvijuma i ispita – Oktobar III

Oktobarski III ispitni rok počinje 15.10.2018. i traje do 20.10.2018.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se 12. i 13.10.2018.

 Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 2.000,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).