Upis naredne godine studija

Studenti koji su u šk. 2017/18. godini na osnovu položenih ispita ostvarili minimum 37 ESPB bodova, stiču pravo na upis druge godine master strukovnih studija.

Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB bodova, odnosno predmeta koje će slušati  i polagati u šk. 2018/19. godini za koje se opredelio.

Studenti koji su u šk. 2017/18. godini ostvarili manje od 37 ESPB bodova, u šk. 2018/19. godini ponovo upisuju istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB bodova nepoloženih predmeta.

 

Upis studenata u šk. 2018/19. godinu obaviće se 29.10., 30.10., 1.11. i 2.11.2018. godine.

 

Vrednost 1 ESPB = 1.300,00 dinara

 

 

 

U Valjevu, 16.10.2018. godine                                           Sekretarijat Škole