Ishrana studenata

U skladu sa Ugovorom o pružanju usluge ishrane studenata koji se finansiraju iz budžeta RS koji je zaključilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa Ekonomskom školom „Valjevo“ iz Valjeva pravo na studentske bonove imaju svi studenti koji se u šk. 2018/19. finansiraju
iz budžeta RS.

Za knjižicu je potreban indeks, 2 slike (kao za ličnu kartu) i 200 dinara.

Abonentske knjižice se mogu preuzeti u Studentskoj službi Škole do 31.10.2018., u terminu od 12:00 – 15:00 svakog radnog dana.

Ishrana će početi 01.11.2018. u restoranu “Zlatibor”.

Mesečna cena bonova za sva tri obroka je 3.379,00 dinara (31 dan), a samo ručak 1.395,00 dinara.

 

U Valjevu, 24.10.2018.                                                                        Sekretarijat