Jančev dr Nikola

 

Dr Nikola Jančev

Kabinet: 41
Lokal: 117
e-mail: nikola.jancev@vipos.edu.rs

Dr Nikola Jančev, rođen je 02.05.1979. godine u Beogradu. Diplomirao je 2004. godine na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu Univerziteta u Novom Sadu, a na istom fakultetu magistrirao je 2006. godine. Na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu Univerziteta “Union” u Beogradu doktorirao je 2011. godine. Zaposlen je na Visokoj medicinskoj i poslovno-tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu u zvanju profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast Menadžment, ekonomija i pravo. U Školi je angažovan od 2018. godine.