Google radionice posvećene digitalnom marketingu

U okviru ovogodišnje konferencije iRevolucija 2018, Visoka poslovna škola strukovnih studija bila je u utorak i četvrtak domaćin dve stručne radionice koje je vodio Đorđe Petrović, marketinški stručnjak, zaposlen u svetski poznatoj kompaniji Google.

Petrović, rođeni Valjevac, koji je studirao Srbiji i usarvršavao se u SAD i Holandiji tokom studija, nakon diplomiranja na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu zapošljava se u evropskoj centrali Google-a u Dablinu 2015. godine. Tamo stiče visoko specijalizovano znanje Google-ovih marketinških i analitičkih alata (AdWords, Google Analytics, Google Trends, MarketFinder, itd.), radeći sa sa brojnim firmama sa tržišta Velike Britanije koje su klijenti Google-a.

Upravo na radionicama u VIPOS-u, koje su bile izuzetno dobro posećene, Petrović je govorio o tome na koji način određene domaće firme, bez obzira da li su početnici ili duže posluju, mogu da iskoriste prednosti digitalnog marketinga i povećaju svoju prodaju.

„Na ovim radionicama pričali smo o tome kako ne samo da razumeju koje su povoljnosti koje im nudi digitalni marketing, nego i da znaju koje su to „cake“ koje treba da savladaju da bi to iskoristili. Najveći fokus je bio na koje najbolje načine firme mogu dopreti do kupaca koristeći Google alate kroz plasiranje efektnih marketinških poruka, kako bi na primer nekome ko je u stadijumu da kupi, ali se dvoumi između dve firme, poslali najbolju moguću poruku da kupi baš od njih, a ne kod konkurencije“, objašnjava naš sagovornik.

Petrović ističe da je na radionicama bilo dosta reči i o važnosti dugoročnog brendinga i kako se to može uraditi, ne samo na klasične načine kao što su flajeri ili TV reklama, već i digitalnim marketingom kao što je, na primer, Youtube.

„Proizvod je, naravno, uvek najkvalitetniji način za prodaju, ali način na koji se predstavi proizvod takođe igra ogromnu ulogu. Jer, živimo u svetu ogromnog broja informacija u kojem je momenat pažnje jako smanjen i zato je jako bitno vrlo brzo pridobiti pažnju potencijalnog kupca i na zanimljiv način predstaviti svoj proizvod. Čak i kada je kvalitetan, a nije predstavljen zanimljivo, proizvod neće ugrabiti dovoljno pažnje“, kaže marketinški stručnjak kompanije Google.

Što se tiče razlike u reklamiranju na društvenim mrežama, Petrović objašnjava da je uvek izvesnija ona kupovina koja ima jasno određenu nameru, u odnosu na „slučajnu“ reklamu koja se vidi na društvenim mrežama. Međutim, ukoliko je i takva reklama kreativna i privuče pažnju, onda svakako i „slučaj“ pre „namere“ može dovesti do kupovine.

„Ako se kaže da je vreme novac, kada je u pitanju digitalni marketing, onda može da se kaže da je pažnja novac na kvadrat. Jer, pažnja je danas još ograničenija od vremena i ako firma kreativnom reklamom privuče pažnju, onda će uspeti i da proda svoj proizvod“, zaključuje Đorđe Petrović.