Analiza poslovanja preduzeća AD Metalna industrija „Alfa-plam“ Vranje u periodu od 2014-2017. godine

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Sanja Radovanović, 2/. mr Vesna Marković i 3/. ma Valentina Pavlović, dana 17.12.2018. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Ignjatović Jasmine iz Šapcana temu: “Analiza poslovanja preduzeća AD Metalna industrija „Alfa-plam“ Vranje u periodu od 2014-2017. godine

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.12.2018. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ignjatović Jasmina iz Šapca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs