Januarski ispitni rok – prijava popravnih kolokvijuma i ispita

Januarski ispitni rok počinje 16.01.2019. i traje do 28.01.2019.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do 14.01.2019.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).