Prijava popravnih kolokvijuma i ispita

 

Januarski ispitni rok počinje 28.01.2019. i traje do 09.02.2019. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 24.01.2019. Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.