Odbrana seminarskih/projekata iz MINS-a na MSS

Obaveštavaju se studenti koji su predmet Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju slušali u školskoj 2017/18. i preneli ga u II godinu studija, da je krajnji rok za predaju seminarskih/projekata za januarski ispitni rok: petak, 1.2.2019. u 12:00. Radovi pristigli nakon ovog roka  moći će se braniti tek u narednom ispitnom roku. Radovi pristigli pre ovog roka će se, ukoliko zadovolje kriterijume, moći braniti u redovnom terminu 06.02.2019. godine.