I godina MSS – prijava odbrane projekta iz MINS-a

Podsećaju se studenti prve godine MSS koji su odbranili projekat/seminarski iz Informacionih sistema u poslovnom odlučivanju u predroku, da moraju prijaviti odbranu u redovnom terminu u Studentskoj službi, kako bi se odbrana mogla korektno evidentirati. Studenti koji ne prijave odbranu, neće moći pristupiti završnom delu ispita. Završni deo ispita će se, prema rasporedu, održati u petak, 22.2.2019. u 18:00 časova.