Predaja seminarskih/projekta iz MINS-a – januarski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti prve godine MSS koji slušaju predmet Informacionih sistema u poslovnom odlučivanju da je krajnji rok za predaju seminarskih/projekata da bi se mogli braniti 22.2.2019. u petak 15.02.2019. u 15:00. Odbrana svih radova koji stignu posle tog termina, ukoliko budu prihvaćeni, moguća je u sledećem ispitnom roku.