Vićentijević dr Kosana

 

Dr Kosana Vićentijević

Kabinet: 43
Lokal: 119
e-mail: kosana.vicentijevic@vipos.edu.rs

Dr Kosana Vićentijević, rođena 05.01.1971. godine u Zarubama, Valjevo. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1996. godine. Na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje Univerziteta Singidunum je magistrirala 2006. godine, a doktorirala je na istom fakultetu, 2007. godine. U Školi je u radnom odnosu od 2019. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo.

 

Objavljivani radovi:

Časopisi

 1. Spalević, Ž., Vićentijević, K., (2022), GDPR and Challenges of Personal Data Protection, The European Journal of Applied Economics, 19(1), 55-65. doi:10.5937/EJAE19-36596
 2. Kosana Vićentijević, UTICAJ PANDEMIJE COVID–19 NA POSLOVANJE U LUKSUZNOJ MODNOJ INDUSTRIJI, Tekstilna industrija, Vol. 69, No 3, 2021.UDC:658.331:363 doi: 10.5937/tekstind2103004P str. 4-9
 3. Kosana Vićentijević, Izazovi računovodstva u savremenom digitalnom okruženju, Revizor, Godina XXIV, br. 93. mart 2021 str. 27-36
 4. Kosana Vićentijevič, Uloga nefinansijskog izveštavanja u konjičkoj industriji, Agroekonomika, 49/86, 2020, str. 81-92
 5. Ivan Pantelić, Nikola Stojanović, Kosana Vićentijević, IMPLIKACIJE KORPORATIVNE FILANTROPIJE ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI, Tekstilna industrija, Vol. 68, No 1, 2020. 30-35

Konferencije

 1. Kosana Vićentijević, UTICAJ INTERNET OF THINGS TEHNOLOGIJE NA KONJIČKU INDUSTRIJU, 9. MEĐUNARODNA NAUČNA AGROBIZNIS KONFERENCIJA MAK 2022 “EVROPSKI PUT – PERSPEKTIVE I POTENCIJALI”, Kraljevo, januar, 2022, ISBN 978-86-80510-10-1 (NPCW), str. 181-190.
 2. Kosana Vićentijević, Inovacije upravljačkog računovodstva u digitalnoj ekonomiji,
  Међународна научно-стручна конференција International Scientific & Professional Conference МЕФкон 2021 / MEFkon 2021 ИНОВАЦИЈE KAO ПОКРЕТАЧ РАЗВОЈА, Beograd, decembar, 2021, ISBN 978-86-84531-55-3, str. 430-435
 3. Kosana Vićentijević, Kriptovalute u finansijskim izvještajima privrednih subjekata, III MEĐUNARODNA NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA “FIRA 2021” “FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENA PROFESIJA U NOVOM OKRUŽENJU”, Travnik, novembar, 2021, ISSN 2637 – 3416, str. 133-140
 4. Kosana Vićentijević, Digitalna imovina u svetlu računovodstvene regulative, 9 Međunarodni simpozij Novo “normalno” doba u finansijko-računovodstvenoj i menadžerskoj profesiji,Tuzla, septembar, 2021, ISSN 2490-239X, str. 221-229
 5. Kosana Vićentijević, Ivan Pantelić, Nikola Stojanović, Challenges of the circular economy in the textile industry, Zbornik radova IV Međunarodne naučne konferencije Savremeni trendovi i inovacije u tekstilnoj industriji, Beograd, septembar, 2021, str. 186-193.