Intervju: Dr Kosana Vićentijević, profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo

U cilju kontinuiranog podizanja kvaliteta nastavnog procesa, VIPOS nastavlja sa angažovanjem nastavnika sa prepoznatljivim profesionalnim i pedagoškim kompentencijama i iskustvom.

Od marta meseca ove godine u Školi radi kao profesor strukovnih studija dr Kosana Vićentijević, doskorašnji profesor na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. U toku svog dvadesetogodišnjeg iskustva u visokom obrazovanju, objavila je veliki broj radova u domaćim i međunarodnim stučnim i naučnim časopisima i autor je više udžbenika za studente, iz oblasti računovodstva i revizije. Profesorka kontinuirano sarađuje sa Udruženjem interenih revizora RS, Komorom ovlašćenih revizora RS, ISACA chapter Beograd i drugim porefesionalnim udruženjima iz oblasti računovodstva i revizije. Konsultant je za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja od 2007. godine za privredna društva u različitim industrijama u RS.

U razgovoru za školski sajt, o motivima svog dolaska u Školu čiji je svojevremeno bila student, profesorka kaže:

„Uvek sam potencirala da Valjevo možda jeste geografska, ali nije duhovna provincija i da studenti u Valjevu i na VIPOS-u mogu da dobiju znanje kao i njihove kolege koje studiraju u Beogradu ili u Engleskoj, Francuskoj, Italiji… Moj motiv za povratak u VIPOS je da studentima prenesem svoja profesionalna znanja i iskustva sa akcentom na praktičnom pristupu u rešavanju poslovnih izazova u savremenom privrednom okruženju. Želja mi je da studente naše Škole povežem sa privrednim subjektima valjevskog kraja, a sa kojima sam predthodnih godina sarađivala..“

S obzirom da je u svojoj profesionalnoj karijeri posebno radila na inovacijama u nastavi i radu sa studentima, dr Kosana Vićentijević kaže da će u tom pravcu nastaviti i na predmetima koje će realizovati na osnovnim i master studijama.

„Jedna od ideja je i umrežavanje studijskih programa sa svim relevantnim institucijama države bitnim za finansije i računovodstvo: Komora ovlašćenih revizora, Udruženje internih revizora Srbije, Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti, Zavod za zaštitu intelektualne svojine, NBS i Ministarstvo finansija. Na taj način, ostvariće se kontinuirana edukacija iz ove oblasti za naše studente, koji će potvrdu onoga što slušaju na nastavi moći da prate kroz rad profesionalaca iz ove oblasti. Takođe, mi moramo da idemo u korak sa svim savremenim tendencijama jer se zahtevi računovodstvene profesije veoma brzo menjaju. Naime, Svetska banka je već napravila izveštaj gde vidi ovu profesiju 2023. godine i mi naše studente već sada moramo da pripremamo za to vreme. To su digitalizacija, smart accounting i smart finansijsko izveštavanje, tako da naši studenti treba da budu spremni za obavljanje ovih poslova u digitalnom okruženju. Samo na taj način Škola može biti baza na koju preduzeća i institucije mogu da se oslone za buduće stručne kadrove i tako da svoj doprinos razvoju valjevskog kraja“, poručuje dr Kosana Vićentijević.

Iako je prošlo više od decenije od poslednjeg angažovanja u našoj školi, dr Kosana Vićentijević ističe u priči za sajt VIPOS-a da, kao i u vreme dok je bila student, a potom i stručni saradnik u nastavi, oseća isti srdačan i ljudski odnos i poštovanje kolega, od kojih su joj neki bili i profesori, tako da je i to dodatno motiviše za budući rad sa studentima.