Stručna praksa 1

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

СТРУЧНА ПРАКСА 1СПЕ 1

Предмет СТРУЧНА ПРАКСА 1 школске 2018/19. године реализоваће се у периоду од 15. априла 2019. до 12. јула 2019. године. Вежбе у виртуелном предузећу релизоваће се у периоду од 6. маја до 31. маја 2019. године. Распоред наставе за вежбе у виртуелном предузећу по групама за њихово похађање биће објављени до 15. априла 2019. године.

Преглед вредновања активности за предмет СТРУЧНА ПРАКСА 1

Практична настава

Предиспитне обавезе

(минимално 54 часа а максимално 75,5 часова)

СеминариЧасови

мин.-макс.

Семинар I1,53 – 4,5
Семинар II1,5
Семинар III1,5
Вежбе у виртуелном предузећу (обавезне)51 –  71
Практична настава – укупно54 – 75,5
Завршни испит

– Рад на задату тему у виду писаног елабората

и његова презентација –

(минимално 46 часова а максимално 50 часова)

Писмени испит – елаборат
Усмени испит – презентација
Завршни испит46  – 50
Укупно реализованих сати100 – 125,5

Могућности за стицање потребних часова за предмет СТРУЧНА ПРАКСА 1 на друге начине

  1. Прихватањем теме и њеном презентацијом на Фестивалу Студентских радова 2019., студент може да обезбеди 50 часова, што га ослобађа завршног испита.
  2. Учешћем у припреми и реализацији Фестивала Студентских радова 2019. студент се ослобађа похађања семинара. Студент је обавезан да похађа вежбе у виртуелном предузећу и завршни испит.
  3. Студенти који су у радном односу ослобађају се вежби у виртуелном предузећу и једног семинара уз сагласност координатора стручне праксе.

Пријављивање изабраних тема за завршни испит и предаја урађених елабората врши се код координатора СПЕ 1, према распореду који ће бити накнадно објављен.

Координатор  активности и евиденција о пракси: мр Сања Радовановић, кабинет 43.