Aprilski ispitni rok, šk. 2018/19.

Aprilski ispitni rok počinje 25.03.2019. i traje do 06.04.2019. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 21.03.2019.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijumi to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).