Obaveštenje – Aprilski ispitni rok

 

Aprilski ispitni rok počinje 01.04.2019.

Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do petka 29.03.2019.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.