Živković mr Miloš

 

Mr Miloš Živković
Kabinet: 28
Lokal: 107
E-mail: milos.zivkovic@vipos.edu.rs
Mr Miloš Živković, rođen je 03.02.1965. godine u Mostaru (BiH). Diplomirao je na Visokoj vojnotehničkoj školi KoV JNA u Zagrebu 1988. godine. Magistarske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. U Školi je u radnom odnosu od 2020. godine. Ima zvanje predavača za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi.