Saradnja VIPOS-a sa Visokom školom za informacione tehnologije iz Beograda / ITS

Jedan od važnih segmenata unapređenja i rada na podizanju kvaliteta nastave na VIPOS-u je i tradicionalna aktivna saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, sa ciljem razmene znanja i iskustava.

Kao gostujući profesori, u VIPOS-u drže ili su držali nastavu profesori sa uglednih  fakulteta i visokih škola iz Beograda, kao što su Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih
nauka, Pravni fakultet, Poljoprivredni fakultet, Visoka škola elektrotehnike i računarstva i druge.

U tekućoj školskoj godini nastavljena je saradnja VIPOS-a sa Visokom školom strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) iz Beograda, u okviru koje su na osnovnim i master studijama angažovani profesori ove visokoškolske institucije dr Slobodan Obradović, dr Ljubica Mihić i dr Stefana Janićijević. Saradnja je od ovog semestra i proširena  angažovanjem nastavnika naše škole Đorđa Petrovića u ITS Visokoj školi iz Beograda u realizaciji dela nastave na master studijama ove škole na predmetu Data mining. .