Stručna praksa/obuka u Društvu za promet “Europrom” d.o.o.

Interni konkurs za realizaciju stručne prakse/obuke studenata III godine osnovnih strukovnih studija i studenata I i II godine master strukovnih studija u Društvu za promet „Europrom“ doo, Lukavac možete pogledati ovde.

 PRODUŽAVA SE rok za predaju prijava na interni konkurs za realizaciju stručne prakse/obuke u Društvu za promet „Europrom“ d.o.o. Lukavac.
Prijavni obrasci se primaju zaključno sa 25.04.2019. godine do 15 časova.

U Valjevu, dana 9.04.2019. godine                                   Sekretar VIPOS-a

Branka Petković, s.r.