XVI Festival studentskih radova – Izazovi privrede

 

 

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Sa posebnim zadovoljstvom vas pozivam da učestvujete na

XVI FESTIVALU STUDENTSKIH RADOVA

IZAZOVI PRIVREDE 2019.

Festival studentskih radova, je jedinstvena i tradicionalna manifestacija VIPOS-a među visokim strukovnim školama u Srbiji, i ove godine se održava po 16-ti put, u godini kada slavimo 40 godina rada.

Kao visoka poslovna strukovna škola usmerena u prvom redu na privredu, za ovogodišnji moto Festivala izabrali smo slogan IZAZOVI PRIVREDE!

Očekujemo vaše dobre i raznovrsne stručne radove, u čijoj pripremi će vam pomoći neko od nastavnika ili saradnika, koga izaberete za mentora.

Sva obaveštenja u vezi organizacije Festivala, učešća, pripreme i prijave radova možete pronaći na ovoj stranici.

ODLUČNO I STRUČNO U SUSRET PRIVREDI!

Predsednik Organizacionog odbora

Mr Branko Matić

 

Dokumenta