Raspored vežbi Stručna praksa 1 – PEK

ГРУПА НАЗИВ ДЕЛА ПРАКТИЧНЕ СТРУКОВНЕ НАСТАВЕ ДАТУМ И ВРЕМЕ ПРОСТОРИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
ПЕКа

ПЕКb

Пословно комуницирање 10.05.2019.

12:30-15:55

A Марина Јанковић Перић
ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва 11.05.2019.

9:00-11:30

15 Ненад Михаиловић
ПЕКа

 

Пословно комуницирање 15.05.2019.

16:00-16:45

21 Мр Сања Радовановић
ПЕКb Пословно комуницирање 15.05.2019.

16:00-16:45

22 Марина Јанковић Перић
ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва 17.05.2019.

9:00-12:25

21,22 Ненад Михаиловић

 

ПЕКа

 

Практична знања из Менаџмента 17.05.2019.

12:30-14:10

22 Мр Бранко Матић

 

ПЕКb Практична знања из Менаџмента 17.05.2019.

14:15-15:55

22 Мр Бранко Матић

 

ПЕКа

ПЕКb

Практична знања из Маркетинга 17.05.2019.

16:00-17:40

16 Никола Стојановић МА

 

ПЕКа

ПЕКb

Практична провера знања 18.05.2019.

9:00-12:25

16 Мр Јелица Божанић

 

ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва 25.05.2019.

9:00-12:25

16 Ненад Михаиловић
ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва 31.05.2019.

9:55-12:25

16 Ненад Михаиловић
ПЕКа

ПЕКb

Пословно комуницирање 31.05.2019.

13:25-16:45

16 Мр Сања Радовановић