Raspored vežbi Stručna praksa 1 – PEK

ГРУПАНАЗИВ ДЕЛА ПРАКТИЧНЕ СТРУКОВНЕ НАСТАВЕДАТУМ И ВРЕМЕПРОСТОРИЈАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
ПЕКа

ПЕКb

Пословно комуницирање10.05.2019.

12:30-15:55

AМарина Јанковић Перић
ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва11.05.2019.

9:00-11:30

15Ненад Михаиловић
ПЕКа

 

Пословно комуницирање15.05.2019.

16:00-16:45

21Мр Сања Радовановић
ПЕКbПословно комуницирање15.05.2019.

16:00-16:45

22Марина Јанковић Перић
ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва17.05.2019.

9:00-12:25

21,22Ненад Михаиловић

 

ПЕКа

 

Практична знања из Менаџмента17.05.2019.

12:30-14:10

22Мр Бранко Матић

 

ПЕКbПрактична знања из Менаџмента17.05.2019.

14:15-15:55

22Мр Бранко Матић

 

ПЕКа

ПЕКb

Практична знања из Маркетинга17.05.2019.

16:00-17:40

16Никола Стојановић МА

 

ПЕКа

ПЕКb

Практична провера знања18.05.2019.

9:00-12:25

16Мр Јелица Божанић

 

ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва25.05.2019.

9:00-12:25

16Ненад Михаиловић
ПЕКа

ПЕКb

Оснивање привредног друштва31.05.2019.

9:55-12:25

16Ненад Михаиловић
ПЕКа

ПЕКb

Пословно комуницирање31.05.2019.

13:25-16:45

16Мр Сања Радовановић