Stručna poseta studenata VIPOS-a preduzeću Bosis Valjevo

Za studente II i III godine studijskih programa Poslovna ekonomija i Poslovna informatika, u okviru predmeta  Preduzetništvo, organizovana je tradicionalna poseta valjevskoj  kompaniji  Bosis d.o.o.

Program posete obuhvatio je obilazak kompanije i upoznavanje sa tehnološkim i drugim procesima i aktivnostima, kompanijsku prezentaciju i preduzetničku radionicu.

Prilikom kompanijske prezentacije, studenti su imali priliku da se upoznaju sa razvojnim putem Bosis-a i vrednostima kompanije, ulogom i zadovoljstvom zaposlenih motivacionim paketom kompanije, tehnološkim i proizvodnim inovacijama, primenom standarda u poslovanju, društveno-odgovornim poslovanjem, finansijskim aspektima poslovanja.

Marija Pantelić, menadžer ljudskih resursa u Bosis-u, organizovala je preduzetničku radionicu Preduzetništvo, ali stvarno – praktični vodič kroz preduzetništvo, u kojoj su studenti VIPOS-a aktivno učestvovali.

U razgovoru sa Marijom Pantelić, studenti su mogli dosta toga da saznaju  o preduzetništvu u Srbiji, na koji način mlad čovek postaje preduzetnik, koja pitanja sebi treba da postavi pre nego što se odluči za pokretanje biznisa, kao i  o problemima sa kojima se mladi u Srbiji najčešće susreću prilikom pokretanja i vodjenja preduzetničkih poslova.

Studenti su u okviru ove posete bili u prilici da se na najbolji mogući način upoznaju sa direktnim procesom organizacije rada i poslovanja jednog od najuspešnijih valjevskih preduzeća, što doprinosi sticanju praktičnih strukovnih znanja iz poslovne ekonomije i informatike.