Predavanje i radionica za učenike Poljoprivredne škole na temu seoskog turizma

U ponedeljak, 15. aprila profesori dr Vladimir Krivošejev i dr Biljana Rabasović održali su predavanje i radionicu za učenike Poljoprivredne  škole na temu seoskog turizma. Predavači su učenike upoznali sa osnovama seoskog turizma, motivacijom potencijalnih turista, koristima koje ovaj vid turizma može doneti seoskim domaćinima,  dosadašnjem razvoju kod nas, ali i problemima na koje pružaoci ovih usluga nailaze.

U okviru radionice, pored popisa materijalnih i ljudskih potencijala svojih domaćinstava i aktivnosti kojima se turisti mogu baviti u domaćinstvu i okruženju,  učenici su upoznati sa procedurom za registraciju sesokog domaćinstva za pružanje usluga smeštaja i ishrane, od početne ideje, traženja informacija, opremanja i kategorizacije objekata.

U radu je aktivno  učestvovalo 25 učenika četvrte godine smera poljoprivredni tehničar.