Finansijsko upravljanje i kontrola – praktični seminar

Članovi Radne grupe za Finansijsko upravljanje i kontrolu Visoke poslovne škole strukovnih studija prisustvovali su seminaru “Benefiti finansijskog upravljanja i kontrole”. Predavač je bila Snežana Batričević, interni revizor Aerodroma Beograd, koja je govorila o obavezi uvođenja FUK-a, kao i benefitima koje ovaj sistem donosi menadžmentu i zaposlenima.

“Radi se o velikom poslu regulisanom zakonskim i podzakonskim aktima, jer sistem finansijske kontrole i upravljanja predstavlja sistem procedura, koje funkcioniše tako da se u svakom trenutku, u svim poslovnim aktivnostima, zna ko šta radi, kako radi i u kojim vremenskim rokovima. Na taj način mogu se otkriti rizici koji mogu ugroziti ostvarivanje poslovnog cilja tako da se svedu na nivo koji može da zadovolji elementarno ispunjavanje tog cilja”, kaže Snežana Batrićević za sajt VIPOS-a.

Imajući u vidu da je VIPOS započeo sa implementacijom FUK-a 2015., predavač je pohvalila dosadašnje aktivnosti Radne grupe za FUK. Ukazala na aktivnosti koje slede i odnose se na ažuriranje onoga što je do sada urađeno u ovom poslu u školi. Članovi Radne grupe su kroz diskusiju sa predavačem imali priliku da dobiju odgovore na pitanja za konkretne dileme. VIPOS će nastaviti i dalje da radi na podizanju kvaliteta FUK-a.