Promene u rasporedu od 13.05.2019. do 15.05.2019. godine

Zbog održavanja izložbe Oglašavanje u staroj valjevskoj štampi, doći će do sledećih promene u rasporedu za period 13.05.-15.05.2019.

Datum

Nastavnik Vreme Predmet Kabinet
Ponedeljak, 13.05.2019. Janković-Perić Marina 11:40-13:15 PFI v 11
Utorak, 14.05.2019 Božanić Jelica 8:10-10:40 ORN p Amfiteatar
Utorak, 14.05.2019 Nenadović Slobodan 10:45-12:25 OPP p Amfiteatar
Utorak, 14.05.2019 Pavlović Valentina 10:45-13:15 KVM v 15
Utorak, 14.05.2019 Pavlović Đorđe 16:30 STP k1 Amfiteatar
Sreda, 15.05.2019 Sredojević Dragoslava 9:55-11:30 MEB Amfiteatar