2. kolokvijumska nedelja – prolećni blok šk. 2018/19.

Prijava redovnih kolokvijuma u prolećnom bloku, koji će se održati u drugoj kolokvijumskoj nedelji od 10.06. do 15.06.2019. vršiće se do četvrtka, 06.06.2019. godine.
Na prijavi obavezno napisati broj indeksa i godinu upisa.
Studenti moraju izmiriti školarinu (dospele obaveze prema ugovoru koji su potpisali prilikom upisa), kako bi mogli polagati kolokvijume.