Overa prolećnog bloka šk. 2018/19. godine

Studenti koji se finansiraju iz budžeta za overu treba da imaju sve potpise, indeks i 1 semestralni list.
Samofinansirajući studenti uz sve gore navedeno  prilažu i uplatu od 1.000 din. za overu bloka.
Studenti koji su u radnom odnosu prilikom overe bloka prilažu i kopiju potvrde poslodavca.
Studenti koji ne overe prolećni blok neće moći polagati kolokvijume i ispite u junskom ispitnom roku.

Overa će se vršiti od 27.05.2019. godine do 31.05.2019. godine.

Studentska služba