Prijava popravnih kolokvijuma i ispita – Junski ispitni rok šk. 2018/19.

Junski ispitni rok počinje 24.06.2019. i traje do 06.07.2019.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 20.06.2019.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijumi to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).