Prijava predispitnih obaveza i ispita – Junski ispitni rok šk. 2018/19. godine

 

Junski ispitni rok počinje 17.06.2019.

Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do petka, 14.06.2019.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.