Kontinuirana edukacija – KOR-a

 

U organizaciji Komore ovlašćenih revizora Srbije (KOR), održan je seminar na temu: „Uloga i značaj interne revizije u sistemu sprečavanja pranja novca“  u Beogradu, 31. maja 2019.

Teme koje su razmatrane na seminaru su: osnove Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, nadležnosti Uprave za sprečavanje pranja novca u borbi protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, rezultati Nacionalne procene rizika i izrada Tipologije, preventiva i iskustva u propustima u radu obveznika, praksa finansijskih institucija u uspostavljanju sistema sprečavanja pranja novca.

Profesor VIPOS-a dr Kosana Vićentijević je na seminaru razmenila svoja profesionalna iskustva sa prisutnim kolegama internim revizorima zaposlenim u različitim privrednim delatnostima u Republici Srbiji.

U cilju podizanja kvaliteta osnovnih i master strukovnih studija iz oblasti revizije, VIPOS će i narednih akademskih godina podržavati profesionalni rad Komore ovlašćenih revizora, i njihove kontinuirane edukacije, kao mesto za profesionalni napredak profesorskih kompentencija svojih profesora.