Poslovna informatika

 

 • Naziv studijskog programa: Poslovna informatika
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Informatika i informacioni sistemi
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

Cilјevi studijskog programa Poslovna informatika:

 • da studenti steknu napredna stručna znanja koja se odnose na teorije i principe informatike i informacionih sistema i njihovo vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u poslovanju;
 • sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i marketinga, menadžmenta, finansija, neophodnih za uspešno obavlјanje poslova u oblasti poslovne informatike u preduzećima, bankama i institucijama;
 • upoznavanje studenata sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog okruženja, kao i mesta i uloge poslovne informatike u njemu;
 • razvoj znanja i veština neophodnih za uklјučivanje u timski rad, te razvoj sposobnosti komuniciranja i saradnje u timu;
 • Osposoblјavanje studenata:
 • da analiziraju i vrednuju različite koncepte, modele i principe koji se u velikom broju pojavlјuju u teoriji i praksi poslovne informatike,
 • za rešavanje složenih problema iz oblasti poslovne informatike u realnom poslovnom okruženju;
 • korišćenja savremene opreme i softverskih alata u oblasti poslovne informatike;
 • za izradu programa manje složenosti za poslovne, internet i mobilne aplikacije;
 • da bude preduzimlјiv u rešavanju poslovnih informatičkih problema u standardnim uslovima našeg okruženja,
 • da organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • vode složene projekte, samostalno i sa punom odgovornošću, uz primenu etičkih standarda svoje profesije,
 • za celoživotno učenje uz pozitivan stav prema ličnom i profesionalnom razvoju.
 • za uočavanje problema, te za kritičku evaluaciju kroz analizu konkretnih postojećih i predloženih novih rešenja;
 • za nastavak studija na strukovnim master studijama, kao i drugim vrstama i nivoima studija u zemlјi i inostranstvu

Po uspešnom završetku studijskog programa očekuje se da će studenti biti osposoblјen da:

 • primenjuje osnovne principe informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • koristi poslovne informacione aplikacije;
 • prikuplјa, obrađuje, analizira i prezentuje podatke;
 • koristi Internet u poslovne svrhe u skladu sa pravnim propisima;
 • obavlјa poslove u oblasti elektronske trgovine, elektronskog bankarstva i internet marketinga;
 • instalira i administrira operativne sisteme u lokalnim računarskim mrežama i projektuje jednostavnije mreže;
 • identifikuje objekte i veze među njima u procesu informacionog modeliranja
 • projektuje, realizuje i koristi baze podataka
 • primenjuje osnovne oblike zaštite podataka
 • kreira veb prezentacija i objavlјuje sadržaj na vebu
 • projektuje, realizuje i testira poslovne programske aplikacije, kako klasične tako i mobilne.

Student koje završi ovaj studijski program je osposoblјen za rad u malim i srednjim preduzećima na poslovima pružanja standardne informatičko-poslovne podrške u različitim oblastima poslovanja (bankarstvo, osiguranje, trgovina, marketing, turizam,…), u informatičkim firmama na poslovima razvoja poslovnih aplikacija, u agencijama za istraživanje tržišta, osiguravajućim kompanijama, penzijskim fondovima i sl.

Na ovom studijskom programu se osposoblјavaju kadrovi za neka od sledećih radnih mesta: administrator sistema, projektant baze podataka, projektant informacionog sistema, programer, programer baze podataka, veb dizajner, programer mobilnih aplikacija, serviser računara i drugo.

R. B. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
PRVA GODINA
1. EKO Ekonomija 1 7
2. MAR Marketing 1 7
3. UIN Uvod u informatiku 1 7
4. EN1 Engleski jezik 1 1 7
5. KVM Kvantitativne metode 2 7
6. MEN Menadžment 2 7
7. OBP Obrada podataka 2 7
8. ORN Osnovi računovodstva 2 7
9. SPI1 Stručna praksa 1 2 4
DRUGA GODINA
10. PFI Poslovne finansije 3 7
11. OPP Osnovi poslovnog prava 3 7
12. PRO Osnovi programiranja 3 7
13. BZP Baze podataka 3 7
14. EPO Elektronsko poslovanje 4 7
15. VBD Veb dizajn 4 7
16. RGM

BIS

Prva izborna grupa predmeta u 4. semestru:
Računarska grafika i multimedija
Bezbednost informacionih sistema
4 7
17. E2I Engleski jezik za informatičare 2 4 4
18. UKE
PKO
Druga izborna grupa predmeta u 4. semestru:
Upravljanje kvalitetom i ekologijom
Poslovno komuniciranje
4 3
19. SPI2 Stručna praksa 2 4 4
TREĆA GODINA
20. PPA Programiranje poslovnih aplikacija 5 7
21. PIS Projektovanje informacionih sistema 5 7
22. VMA
IPR
Prva izborna grupa predmeta u 5. semestru:
Programiranje veb i mobilnih aplikacija
Pravo na internetu
5 7
23. MUS
PDZ
Druga izborna grupa predmeta u 5. semestru:
Marketing usluga
Preduzetništvo
5 7
24. E3I Engleski jezik za informatičare 3 6 4
25. FTR
MEB
MNP
Izborna grupa predmeta u 6. semestru:
Finansijska tržišta
Međunarodni biznis
Menadžment prodaje
6 7
26. RNM Računarske mreže 6 7
27. APD Analiza podataka 6 7
28. PPI
PPR
Izborna grupa projekata:
Završni projekat iz primenjene informatike
Završni projekat iz programiranja
6 7