Poslovna informatika

 

 • Naziv studijskog programa: Poslovna informatika
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Informatika i informacioni sistemi
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

Cilјevi studijskog programa Poslovna informatika:

 • da studenti steknu napredna stručna znanja koja se odnose na teorije i principe informatike i informacionih sistema i njihovo vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u poslovanju;
 • sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i marketinga, menadžmenta, finansija, neophodnih za uspešno obavlјanje poslova u oblasti poslovne informatike u preduzećima, bankama i institucijama;
 • upoznavanje studenata sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog okruženja, kao i mesta i uloge poslovne informatike u njemu;
 • razvoj znanja i veština neophodnih za uklјučivanje u timski rad, te razvoj sposobnosti komuniciranja i saradnje u timu;
 • Osposoblјavanje studenata:
 • da analiziraju i vrednuju različite koncepte, modele i principe koji se u velikom broju pojavlјuju u teoriji i praksi poslovne informatike,
 • za rešavanje složenih problema iz oblasti poslovne informatike u realnom poslovnom okruženju;
 • korišćenja savremene opreme i softverskih alata u oblasti poslovne informatike;
 • za izradu programa manje složenosti za poslovne, internet i mobilne aplikacije;
 • da bude preduzimlјiv u rešavanju poslovnih informatičkih problema u standardnim uslovima našeg okruženja,
 • da organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • vode složene projekte, samostalno i sa punom odgovornošću, uz primenu etičkih standarda svoje profesije,
 • za celoživotno učenje uz pozitivan stav prema ličnom i profesionalnom razvoju.
 • za uočavanje problema, te za kritičku evaluaciju kroz analizu konkretnih postojećih i predloženih novih rešenja;
 • za nastavak studija na strukovnim master studijama, kao i drugim vrstama i nivoima studija u zemlјi i inostranstvu

Po uspešnom završetku studijskog programa očekuje se da će studenti biti osposoblјen da:

 • primenjuje osnovne principe informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • koristi poslovne informacione aplikacije;
 • prikuplјa, obrađuje, analizira i prezentuje podatke;
 • koristi Internet u poslovne svrhe u skladu sa pravnim propisima;
 • obavlјa poslove u oblasti elektronske trgovine, elektronskog bankarstva i internet marketinga;
 • instalira i administrira operativne sisteme u lokalnim računarskim mrežama i projektuje jednostavnije mreže;
 • identifikuje objekte i veze među njima u procesu informacionog modeliranja
 • projektuje, realizuje i koristi baze podataka
 • primenjuje osnovne oblike zaštite podataka
 • kreira veb prezentacija i objavlјuje sadržaj na vebu
 • projektuje, realizuje i testira poslovne programske aplikacije, kako klasične tako i mobilne.

Student koje završi ovaj studijski program je osposoblјen za rad u malim i srednjim preduzećima na poslovima pružanja standardne informatičko-poslovne podrške u različitim oblastima poslovanja (bankarstvo, osiguranje, trgovina, marketing, turizam,…), u informatičkim firmama na poslovima razvoja poslovnih aplikacija, u agencijama za istraživanje tržišta, osiguravajućim kompanijama, penzijskim fondovima i sl.

Na ovom studijskom programu se osposoblјavaju kadrovi za neka od sledećih radnih mesta: administrator sistema, projektant baze podataka, projektant informacionog sistema, programer, programer baze podataka, veb dizajner, programer mobilnih aplikacija, serviser računara i drugo.

R. B.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarESPB
PRVA GODINA
1.EKOEkonomija17
2.MARMarketing17
3.UINUvod u informatiku17
4.EN1Engleski jezik 117
5.KVMKvantitativne metode27
6.MENMenadžment27
7.OBPObrada podataka27
8.ORNOsnovi računovodstva27
9.SPI1Stručna praksa 124
DRUGA GODINA
10.PFIPoslovne finansije37
11.OPPOsnovi poslovnog prava37
12.PROOsnovi programiranja37
13.BZPBaze podataka37
14.EPOElektronsko poslovanje47
15.VBDVeb dizajn47
16.RGM

BIS

Prva izborna grupa predmeta u 4. semestru:
Računarska grafika i multimedija
Bezbednost informacionih sistema
47
17.E2IEngleski jezik za informatičare 244
18.UKE
PKO
Druga izborna grupa predmeta u 4. semestru:
Upravljanje kvalitetom i ekologijom
Poslovno komuniciranje
43
19.SPI2Stručna praksa 244
TREĆA GODINA
20.PPAProgramiranje poslovnih aplikacija57
21.PISProjektovanje informacionih sistema57
22.VMA
IPR
Prva izborna grupa predmeta u 5. semestru:
Programiranje veb i mobilnih aplikacija
Pravo na internetu
57
23.MUS
PDZ
Druga izborna grupa predmeta u 5. semestru:
Marketing usluga
Preduzetništvo
57
24.E3IEngleski jezik za informatičare 364
25.FTR
MEB
MNP
Izborna grupa predmeta u 6. semestru:
Finansijska tržišta
Međunarodni biznis
Menadžment prodaje
67
26.RNMRačunarske mreže67
27.APDAnaliza podataka67
28.PPI
PPR
Izborna grupa projekata:
Završni projekat iz primenjene informatike
Završni projekat iz programiranja
67