Septembarski ispitni rok šk .2018/19.

Septembarski ispitni rok počinje 26.08.2019. i traje do 07.09.2019.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do petka 12.07.2019.Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum, i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).