Prijava za Septembarski ispitni rok

 

Septembarski ispitni rok počinje 26.08.2019. godine.

Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do petka 23.08.2019. godine.

 Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume

i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.