Značaj slobodnih zona za razvoj spoljne trgovine Srbije

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Dragoslava Sredojević i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 29.8.2019. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Lazić Katarine iz Beograda na temu: “Značaj slobodnih zona za razvoj spoljne trgovine Srbije

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 02.09.2019. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Lazić Katarina iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Broj: 1458/1
Datum: 29.08.2019.