Oktobarski ispitni rok šk.2018/19.

Oktobarski ispitni rok počinje 09.09.2019. i traje do 21.09.2019.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do petka 06.09.2019.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijumi to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).