Oktobarski ispitni rok – prijava

 

Oktobarski ispitni rok počinje 23.09.2019.

Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do petka 20.09.2019.

 

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume

i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.