Ispitni rok Oktobar 2

Oktobarski 2 ispitni rok počinje 23.09.2019. i traje do 05.10.2019. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do petka 20.09.2019.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijumi to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenimi plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).Plaćanje naknade troškova za polaganje predispitnih obaveza i ispita odnosi se na studente koji sami finansiraju svoje školovanje, a takođe i na studente koji studiraju na teret budžeta.